Đơn đấu môn phái
Server đấu trường
Loại trực tiếp
Mỗi môn phái chọn ra
Một người tại mỗi server
(Hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên)

Từ 8 server

Top phiếu bầu
Của 12 server
(Suất đặc biệt vào
thẳng main event)

Đơn đấu môn phái
Server đấu trường
Loại trực tiếp
Mỗi môn phái chọn ra
Một người của 8 server
(Hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên)

Đại diện 10 môn phái
Của 8 server

Đơn đấu tự do
Server đấu trường
Bốc thăm
Loại trực tiếp

Đại diện cho
10 môn phái

Top phiếu bầu
Của 12 server

Server đấu trường
Thể thức đánh
BO3 ( Best of three )

Tuyệt đỉnh cao thủ
Tranh giành ngôi vị
"Độc cô cầu bại"