[TÍNH NĂNG] NÂNG CẤP TRANG BỊ HOÀNG KIM
[TÍNH NĂNG] NÂNG CẤP TRANG BỊ HOÀNG KIM

TÍNH NĂNG NÂNG CẤP TRANG BỊ HOÀNG KIM

Thợ Rèn Thần Bí vốn vang danh khắp thiên hạ bởi nắm trong tay tài thuật nâng cấp Trang Bị Hoàng Kim. Và từ nay, bằng những tài nghệ đó sẽ giúp các nhân sỹ từng bước nâng tầm bản thân lên một đẳng cấp mới trong ngưỡng võ học. Trang bị khủng xứng tầm tay cao thủ, công thức được bất mí sau đây sẽ đem lại sức mạnh vô song cho những ai mong cầu, thân chúc quý nhân sĩ may mắn.

Nếu có cơ duyên, trang bị sẽ đạt chỉ số thượng thừa mà vạn người phải thán phục!

🔶 Thời gian khai mở tính năng: 05/02/2021.

🔶 NPC:

 

🔶 VẬT PHẨM:

 

🔶NỘI DUNG:

 • Dung Luyện Trang Bị Hoàng Kim:
  • Mang 1 món Trang Bị Hoàng Kim1.000 vạn đến tìm Thợ Rèn Thần Bí để tiến hành Dung Luyện.

 

  • Sau khi Dung Luyện sẽ nhận được Kim Thạch (ngoại hoặc nội) tương ứng với Trang Bị Hoàng Kim vừa dung luyện.

 • Đúc Phôi Hoàng Kim:
  • Mang 1 món Trang Bị Hoàng KimKim Thạch tương ứng cùng với ngân lượng đến tìm Thợ Rèn Thần Bí để tiến hành Đúc Phôi Hoàng Kim.

 

  • Sau khi Đúc Phôi Hoàng Kim bạn sẽ nhận được Trang Bị Hoàng Kim nâng cấp.

 

  • Trang Bị Hoàng Kim nâng cấp sẽ giữ nguyên những dòng thuộc tính vốn có và có thêm 2 dòng thuộc tính chưa khảm.

 

 • Rút Thuộc Tính Trang Bị:
  • Yêu cầu:
   • 1 Trang bị Xanh (Bắt buộc).
   • 1 Khoáng Thạch (Bắt buộc) tương ứng dòng muốn rút và cùng hệ với Trang bị Xanh.
   • 1 Huyền Tinh Khoáng Thạch (Bắt buộc).
   • Thủy Tinh (Không bắt buộc).

 

  • Chú ý:
   • Chỉ số thuộc tính của trang bị xanh càng cao thì tỉ lệ rút ra thuộc tính càng cao.
   • Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp càng cao tỉ lệ rút ra thuộc tính càng cao.
   • Thủy Tinh tăng tỉ lệ rút ra chỉ số thuộc tính cao.

 

 • Khảm Khoáng Thạch Thuộc Tính:
  • Yêu cầu:
   • Trang bị Hoàng Kim đã nâng cấp (Bắt buộc).
   • Khoáng Thạch (Bắt buộc) đã rút ra thuộc tính.
   • Thủy Tinh (Không bắt buộc).
   • Phúc Duyên Đại (Không bắt buộc).

   • Chú ý:
    • Trang bị Hoàng Kim có dòng chưa được khảm thuộc tính
    • Khoáng Thạch tương ứng dòng Trang bị Hoàng Kim chưa khảm thuộc tính
    • Thủy Tinh tăng tỉ lệ khảm thuộc tính có chỉ số cao
    • Phúc Duyên Đại tăng tỉ lệ khảm thuộc tính có chỉ số cao

 

🔶 THÔNG TIN TRANG BỊ:

 1. Trang bị Định Quốc
 • [Ngoại] Định Quốc Thanh Sa Trường Sam:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Sát Thương Vật Lý Ngoại Công 1 > 15 điểm.
 • [Ngoại] Định Quốc Ô Sa Phát Quán:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Băng Sát Ngoại Công 1 > 20 điểm.
 • [Ngoại] Định Quốc  Xích Quyên Nhuyễn Ngoa:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Độc Sát Ngoại Công 1 > 15 điểm.
 • [Ngoại] Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Hỏa Sát Ngoại Công 1 > 30 điểm.
 • [Ngoại] Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Lôi Sát Ngoại Công 1 > 30 điểm.
 • [Nội] Định Quốc Thanh Sa Trường Sam:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Sát Thương Vật Lý Nội Công 1 > 200 điểm.
 • [Nội] Định Quốc Ô Sa Phát Quán:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Băng Sát Nội Công 1 > 200 điểm.
 • [Nội] Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Độc Sát Nội Công 1 > 20 điểm.
 • [Nội] Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Hỏa Sát Nội Công 1 > 200 điểm.
 • [Nội] Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái:
  • Hiện 2: Nội lực tối đa -50 > 50.
  • Ẩn 2: Lôi Sát Nội Công 1 > 200 điểm.